Stödsamtal/Själavård

Stödsamtal
Vi erbjuder samtal av stödjande/motiverande karaktär. Ibland handlar det om att hjälpa människor till att finna sin egen motivation till förändring. Vi använder oss av MI (Motivational Interviewing). Det är en samtalsstil som är personcentrerad och hjälper människor till egen insikt och motivation.

Önskar du vägledning, kanske inför något beslut i livet? Du kanske har bekymmer i någon relation och behöver bolla tankar och få stöd. Du kanske bara måste få prata av dig, eller lever i en stressituation och behöver vägledning.

Ett första ”prova på” samtal är kostnadsfritt och är 30 minuter.

Själavård
Brottas du med andliga frågor, eller längtar du efter att utveckla ditt andliga liv? Vill du veta mer om kristen tro och bibeln? Kanske behöver du tröst och vägledning. Dessa samtal är det främst Michelle som ansvarar för.

Möjligheten till förbön finns alltid, om du så önskar.

Harriet Boij
Behandlingspedagog

Harriet har lång erfarenhet av arbete inom beroendevården. Hon har haft stödsamtal och också gett praktiskt stöd till människor bland annat inom LVM vården. Hon har också arbetat med olika stödinsatser inom skolan såsom samtal med elever och samtalsgrupper, främst på högstadieskola.

Malin Khols-Josefsson
Socialpedagog/Kurator

Malin har under 19 år arbetat som skolkurator, från F-klass till gymnasieskolan. Hon har även ansvarat för gruppverksamheter tex. kvinnogrupper om relationer, kommunikation, samt stödgrupper för elever.

Michelle Blomqvist
Pastor/ungdomsledare/självavårdare

Michelle har under många år arbetat som pastor, då främst med ungdomar. Hon är en uppskattad ledare och själavårdare, Michelle är också bibel lärare och har ansvarat för bibelskola.

Du når oss via mail motesplatsagape@gmail.com alternativt telefon 070-229 97 44


%d bloggare gillar detta: